Argwaanvirus

0

Waar komt het coronavirus vandaan? Wie of wat zit erachter? Schieten de maatregelen tegen het virus tekort of zijn ze overdreven? Is er eigenlijk wel een een pandemie of blazen de autoriteiten een griepje buiten proportie op? Gaat het wellicht om een poging ons permanent van onze vrijheden te beroven? Vragen, vragen, vragen.

Wat weten we? In december 2019 meldde China aan de Wereldgezondheidsorganisatie een virusuitbraak. Die breidde zich snel uit over de wereld. Nederland kwam ook aan de beurt. Het carnaval in Noord-Brabant hielp een handje. Op 15 maart besloot Den Haag tot maatregelen die contacten tussen de mensen moesten beperken. Scholen, cafés, theaters, sportclubs en nog veel meer ontmoetingsplekken gingen op slot. Pas in mei staan de besmettingscijfers toe dat er tot op zekere hoogte verlichting plaatsvindt, al is de situatie dan nog verre van normaal.

Er zijn vragen en er zijn antwoorden. Met antwoorden zijn specialisten zuinig. Er is nog veel wat zij niet weten. Heel anders gaat dat op internet. Daar wemelt het van allerhande experts die feilloos weten hoe het zit. Hieronder volgt een overzicht van verschillende standpunten. De dagelijkse productie van meningen en verdachtmakingen is niet bij te benen, dus het overzicht zal beknopt zijn.

Het coronavirus komt uit China en is overgesprongen van dier op mens. Dat is wat een zoönose pleegt te doen: overspringen. Van welk dier kwam het virus? De vleermuis wordt genoemd, maar ook het schubdier. Boze tongen beweren echter dat het virus in een laboratorium in de Chinese provincie Wuhan is gemaakt. Eén van die boze tongen luistert naar de naam Donald Trump. De Amerikaanse president sprak daarmee een conclusie van zijn eigen inlichtingendienst tegen.

Gates zou het volk naar de eeuwige jachtvelden willen spuiten

Een populaire boosdoener is Microsoft-miljardair Bill Gates. Die zou de overbevolking in de wereld willen uitbannen door het volk naar de eeuwige jachtvelden te laten spuiten met een zogenaamd anti-covid-19-vaccin. Hoe Gates daarvan beter zou worden, is wat raadselachtig. Geld zal voor de op één na rijkste man ter wereld waarschijnlijk niet het motief zijn. De verdachtmakingen hebben geleid tot doodsbedreigingen aan het adres van Gates, die al een kwartmiljard dollar beschikbaar had gesteld voor het ontwikkelen van een anticoronavaccin. Stank voor dank.

Arwanende geesten wijzen erop dat een door Gates gesponsord laboratorium een patent bleek te bezitten op het coronavirus. Hoe kan dat? Dat bewijst toch zijn schuld? Wat blijkt? Het gaat om een patent uit 2015 op naam van het Britse Pirbright Institute, dat onderzoek doet naar infectieziekten bij boerderijdieren. Coronavirussen zijn geen zeldzaamheid. Negentig jaar geleden al werd er een coronavirus ontdekt door onderzoekers in Noord-Dakota.

Dan is er het verband dat sommigen leggen tussen 5G en corona. In januari kwam de Vlaamse arts Kris Van Kerckhoven met zijn theorie. Hij baseerde die theorie op de 5G-uitrol in Wuhan, waar de corona-epidemie begon. 5G zou het immuunsysteem van de bevolking aantasten. Dat de eerdere uitrol van 5G in Peking niet tot een corona-uitbraak had geleid, nam de Belg niet mee in zijn analyse.

En waarom negeren overheden het feit dat er allang een geneesmiddel is: hydrochloroquine in combinatie met onder meer zink? Simpel, zo redeneren de wakkeren van geest: de overheid danst naar het pijpen van de geneesmiddelenindustrie. Die producenten zijn niet geïnteresseerd in een goedkoop medicijn waar niks aan te verdienen valt. Probleem is wel dat de propaganda van Trump voor het antimalariamiddel hydrochloroquine niet kon verhinderen dat medio mei de dodenteller in de VS op ruim 90.000 staat.

Bestaat corona oftewel covid-19 eigenlijk wel? Welnee, zeggen onder anderen de Britse alien-ontmaskeraar David Icke en de Amerikaanse maanlandingontkenner Alex Jones. Zij spreken van een verzinsel. Vreemd genoeg verkopen dit soort goeroes wel dure wonderpillen tegen het niet bestaande virus. Het eigenlijke doel van de machthebbers is volgens zulke critici om de bevolking in een ijzeren greep te krijgen. Weer anderen wijzen beschuldigend naar de ‘diepe staat’, een geheime heerserslaag die erop uit is de zittende macht te verdrijven om zelf op de troon plaats te nemen. Hoe je deze twee theorieën combineert, is enigszins problematisch. In de eerste variant is de huidige overheid een schurk, volgens de tweede variant is die overheid juist het slachtoffer. Trump mag die slachtofferrol graag spelen.

Als covid-19 niet bestaat, wat is er dan wel aan de hand? Een griepje als alle andere, volgens de allesweters. Het aantal slachtoffers is zelfs kleiner dan bij andere griepgolven, voeren zij aan. Met deze schijnlogica straffen zij in feite de overheid af voor haar successen bij de coronabestrijding: zie je wel dat er niks aan de hand is. Dat is zo mooi voor stuurlui aan de wal: zij zijn de beste en hebben altijd gelijk.

Serieuze medici vallen bij hun onderzoek van de ene verbazing in de andere. Nog nooit hebben ze een virus gezien dat het lichaam toetakelt van top tot teen. Van beroertes tot wintertenen, van longemboliën tot nierfalen – het virus is tot alles in staat. Het immuunsysteem wordt zodanig op hol gebracht dat het afweersysteem het eigen lichaam aanvalt en totaal ontregelt. Lees hierover de Volkskrant van 16 mei 2020.

Op argwanende geesten maakt zo’n verhaal weinig indruk. Zij verwijzen liever naar de enkele arts die vindt dat de 1,5-meter-politiek zinloos is of die andere vraagtekens zet. Eén relativerende huisarts is voor wantrouwige lieden voldoende om gedegen onderzoek dat wetenschappelijke twijfel bevat naar de prullenbak te verwijzen en verder op zoek te gaan naar informatie die de eigen vooringenomenheid bevestigt. Confirmation bias, zo heet dat in het Engels.

Die argwanenden halen hun informatie liever van websites als Want to know, Healthbytes, Nine for news, JDReport, Fenixx, Stichting Vaccinvrij, Leef bewust en Niburu. Zij luisteren liever naar lawaaischoppers als Robert Jensen, Joost Niemöller, Micha de Kat en Karel van Wolferen. Er zijn veel websites die zich specialiseren in nepnieuws, complotten en kwakzalverij. Links naar dergelijke desinformatie ontbreken op deze webpagina.

Wie de visie van de argwanenden niet deelt, is een schaap. ‘Slaap maar lekker verder!’ Wat de waakzamen van plan zijn te ondernemen tegen al die vermaledijde bedriegers en onderdrukkers vertellen ze niet, al neemt er wel eens een het woord ‘revolutie’ in de mond. Ze adviseren vooral niet af te gaan op de ‘mainstream media’ en straks in het stemhokje de juiste kandidaat te kiezen, wie dat ook moge zijn.

Het is niet mogelijk om complotdenkers de ogen te openen, aangezien zij hun ogen al wijdopen hebben. Waarom dan toch deze webpagina? Zie het als service voor redelijk denkende mensen die de zaken graag eens op een rijtje gezet zien. Of voor twijfelaars die denken: het kan toch niet zo zijn dat al die kritische geesten raaskallen?

Jawel hoor, dat kan heel goed.

________________________________

Reageren kan hier.

 

Share.

Leave A Reply